Booking online

Liên hệ

Khách sạn Minh Khang

Địa chỉ: 12 Đào Duy Anh, Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
Email: minhkhanghotel197@gmail.com
Hotline:  0374 255 271

Website:  www.khachsanminhkhang.com